Liên kết

Tiêu điểm

Ảnh mới

Hỗ trợ Online

Quản trị

Name: Hồ Phúc
Ban giám hiệu

Name: Trường

Danh sách học sinh đạt giải thưởng cac cuộc thi các cấp 2014-2015

Thứ sáu - 15/05/2015 02:58
Danh sách học sinh đạt giải thưởng các cấp
                   DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HSG CẤP TỈNH 2014-2015
             
TT Họ và tên thí sinh Phái Lớp Môn thi Điểm Giải
1 bùi thuý        an Nữ 11B1 Sinh học 18.25 Nhất
2 lê thị việt                   kiều Nữ 11B1 Sinh học 17.5 Nhất
3 nguyễn thị                hoàng Nữ 11B2 Sinh học 17 Nhất
4 nguyễn thị huỳnh      như Nữ 11B2 Sinh học 17 Nhất
             
5 lê hoài                         khôi Nam 11B2 Địa lý 15.25 Nhì
6 bùi hoàng                   khôi Nam 11B7 Địa lý 14.75 Nhì
7 lê trung                      thạch Nam 11B1 Hoá học 18.25 Nhì
8 nguyễn thị thu           thảo Nữ 11B1 Hoá học 17.5 Nhì
9 hà văn                        quang Nam 11B1 Hoá học 16.75 Nhì
10 nguyễn hoàng          khởi Nam 11B3 Hoá học 16.25 Nhì
11 nguyễn thị như         ngọc Nữ 11B11 Lịch sử 14.5 Nhì
12 trần linh                    tâm Nam 11B6 Ngữ văn 13.5 Nhì
13 trần thị trúc              tiên Nữ 11B7 Ngữ văn 13.5 Nhì
14 hồ kim                     thịnh Nam 11B5 Sinh học 16.75 Nhì
15 tô thị bích                ngọc Nữ 11B3 Sinh học 16 Nhì
16 huỳnh thị ngọc        lan Nữ 11B4 Sinh học 15.5 Nhì
17 phạm thị kim           liên Nữ 11B3 Sinh học 15.5 Nhì
18 đỗ khánh                luy Nữ 11B3 Sinh học 15.25 Nhì
19 võ thị thu                thảo Nữ 11B3 Sinh học 15.25 Nhì
20 nguyễn thị hoài      thương Nữ 11B3 Sinh học 15.25 Nhì
21 phan thị thùy          ly Nữ 11B3 Sinh học 15 Nhì
22 cao thuỳ                 linh Nữ 11B1 Sinh học 14.25 Nhì
23 nguyễn văn            thắng Nam 11B1 Vật lý 17 Nhì
             
24 cao tấn                   lượng Nam 11B13 Địa lý 13.75 Ba
25 nguyễn thị thuỳ       my Nữ 11B6 Địa lý 13.75 Ba
26 phạm thị hiếu         ngân Nữ 11B2 Địa lý 12.25 Ba
27 lê hoàng                  huy Nam 11B4 Hoá học 15.5 Ba
28 nguyễn thị diểm     quỳnh Nữ 11B1 Hoá học 15.25 Ba
29 phạm thị phương   tâm Nữ 11B4 Lịch sử 13.5 Ba
30 nguyễn thị trúc       li Nữ 11B10 Lịch sử 13.25 Ba
31 võ thị kim               thương Nữ 11B6 Ngữ văn 12 Ba
32 đỗ thị                     trang Nữ 11B3 Ngữ văn 12 Ba
33 nguyễn thị kim      tình Nữ 11B6 Sinh học 12.25 Ba
34 phạm tuấn            đạt Nam 11B1 Toán 14.5 Ba
35 trần thị ngọc         hương Nữ 11B1 Toán 14.5 Ba
36 trần văn                đức Nam 11B1 Toán 12 Ba
37 nguyễn thị            ngọc Nữ 11B1 Toán 12 Ba
38 đỗ minh               tạo Nam 11B1 Toán 12 Ba
39 ưng văn                duy Nam 11B1 Vật lý 14.25 Ba
40 đỗ khoa              văn Nam 11B1 Vật lý 13.5 Ba
             
41 võ văn                kiệt Nam 11B1 Hoá học 13 KK
42 nguyễn minh      kỳ Nam 11B2 Hoá học 12.5 KK
43 nguyễn thị          tình Nữ 11B1 Hoá học 12.5 KK
44 đặng anh            thục Nữ 11B2 Hoá học 12 KK
45 nguyễn thị hồng sen Nữ 11B4 Lịch sử 12 KK
46 võ huệ                anh Nữ 11B3 Ngữ văn 11 KK
47 trương thị           thịnh Nữ 11B7 Ngữ văn 11 KK
48 phạm thị             thủy Nữ 11B3 Ngữ văn 10.5 KK
49 đỗ thị                 diệu Nữ 11B6 Sinh học 10.75 KK
50 trịnh bảo            thy Nữ 11B2 Tiếng Anh 10 KK
51 lê thị minh         trâm Nữ 11B3 Tiếng Anh 10 KK
52 lê huỳnh            đức Nam 11B2 Toán 11.5 KK
53 nguyễn thanh   mỹ Nam 11B1 Toán 11.5 KK
54 tô đồng             lưu Nam 11B1 Toán 10 KK
55 nguyễn hoàng chương Nam 11B1 Vật lý 12 KK
56 lê thanh            trung Nam 11B3 Vật lý 11 KK

                                                       DANH SÁCH HSG CẤP TỈNH KHỐI 12 2014-2015
             
TT Họ và tên thí sinh Phái Lớp Môn thi Điểm Giải
1 từ thị                           diểm Nữ 12C1 Sinh học 18.5 Nhất
2 nguyễn thị mai            giang Nữ 12C1 Sinh học 18.25 Nhất
3 nguyễn minh              hoàng Nam 12C3 Địa lý 17.5 Nhất
             
4 huỳnh bá                   đạt Nam 12C1 Toán 17 Nhì
5 bùi thanh                     hà Nam 12C1 Toán 17 Nhì
6 phan thanh                 quang Nam 12C2 Toán 16 Nhì
7 nguyễn thị                  công Nữ 12C2 Sinh học 18 Nhì
8 nguyễn thị                  hoà Nữ 12C6 Sinh học 18 Nhì
9 huỳnh thị                    hiệp Nữ 12C2 Sinh học 17.75 Nhì
10 phan thị như               thơ Nữ 12C2 Sinh học 17.5 Nhì
11 đỗ hà mỹ                    linh Nữ 12C5 Sinh học 17.25 Nhì
12 nguyễn thị                  minh Nữ 12C2 Sinh học 17.25 Nhì
13 cao thúy                       vy Nữ 12C3 Sinh học 17.25 Nhì
14 dương thị                   vy Nữ 12C2 Sinh học 17 Nhì
15 tạ thị thu                    điểm Nữ 12C9 Ngữ văn 14 Nhì
16 võ thị kiều                  oanh Nữ 12C1 Hoá học 17.75 Nhì
17 võ thị bảo                  khuyên Nữ 12C7 Địa lý 13.25 Nhì
18 lê văn                          hưng Nam 12C11 Địa lý 13 Nhì
             
19 đỗ minh                     khoa Nam 12C3 Địa lý 12 Ba
20 hồ thị kim                  linh Nữ 12C1 Hoá học 14.25 Ba
21 ngô văn                     bản Nam 12C1 Hoá học 14 Ba
22 trương thị                  nga Nữ 12C1 Hoá học 14 Ba
23 đàm thị kim               chi Nữ 12C13 Lịch sử 12.5 Ba
24 nguyễn như ánh       ngọc Nữ 12C7 Ngữ văn 12 Ba
25 huỳnh thị kim            tuyến Nữ 12C8 Sinh học 15.75 Ba
26 phan thị mỹ               hạnh Nữ 12C3 Tiếng Anh 12.4 Ba
27 vũ hoàng                    vương Nữ 12C2 Tiếng Anh 12.25 Ba
28 phạm thanh              đạt Nam 12C1 Tin học 16 Ba
29 đào đình                     khôi Nam 12C1 Toán 14 Ba
30 tô đồng                     luân Nam 12C2 Toán 14 Ba
31 ngô thị kim               chung Nữ 12C1 Toán 13.5 Ba
             
32 trần văn                   tuấn Nam 12C1 Tin học 14 KK
33 ngô trung                 hiếu Nam 12C1 Vật lý 13.5 KK
34 đỗ minh                   quyền Nam 12C1 Hoá học 13.25 KK
35 dương gia                huy Nam 12C2 Toán 13 KK
36 nguyễn khánh         duyn Nam 12C2 Vật lý 13 KK
37 nguyễn thị thu         hiền Nữ 12C1 Hoá học 12.75 KK
38 nguyễn tấn              tiên Nam 12C1 Hoá học 12.75 KK
39 nguyễn thị như        quyên Nữ 12C1 Vật lý 12.25 KK
40 đào thị quỳnh          trúc Nữ 12C3 Sinh học 12.25 KK
41 phạm thị bảo          hân Nữ 12C1 Toán 12 KK
42 huỳnh thanh           hợp Nam 12C2 Hoá học 12 KK
43 lê thị hồng              phúc Nữ 12C1 Hoá học 12 KK
44 phạm ngọc             ngân Nam 12C2 Toán 11.5 KK
45 trần thị thu             thảo Nữ 12C1 Sinh học 11.5 KK
46 đoàn thị thu           hiền Nữ 12C7 Ngữ văn 11.5 KK
47 nguyễn thị thanh    minh Nữ 12C7 Ngữ văn 11.5 KK
48 trần văn                  khánh Nam 12C1 Vật lý 10.5 KK
49 đoàn thị linh           tuyền Nữ 12C3 Sinh học 10.5 KK
50 nguyễn hoàng       ý Nữ 12C11 Lịch sử 10.5 KK
51 nguyễn huỳnh bảo ngọc Nữ 12C7 Lịch sử 10 KK

                                 DS HS ĐẠT GIẢI IOE 2014-2015
       
TT Họ và tên thí sinh Lớp Giải
1 NGUYỄN SỸ NAM 10A1 NHÌ
2 TRƯƠNG THỊ CÁT TƯỜNG 10A4 NHÌ
3 ĐỖ THỊ PHƯƠNG DIỄM 10A2 BA
4 BÙI THỊ TRÀ GIANG 10A2 BA
5 NGUYỄN THỊ THÙY DIỄM 10A2 BA
6 TẠ THỊ TIỂU NHẬT 10A2 KK
7 VÕ ANH TÙNG 10A9 KK
8 VÕ ANH TUYÊN 10A1 KK
9 NGÔ TÝ VI 10A13 KK
10 PHẠM QUỲNH NHI 10A7 KK
11 TRỊNH BẢO THY 11B2 BA
12 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 11B1 BA
13 NGUYỄN THỊ ÁNH MINH 11B1 KK
14 ĐỖ THỊ PHƯƠNG DIỄM 10A2 KK
15 NGUYỄN THỊ XUÂN TRÚC 11B5 KK
16 PHAN THỊ MỸ HẠNH 12C3 BA
17 VŨ HOÀNG VƯƠNG 12C2 KK
18 GIAO KHÁNH HẠ 12C2 KK
19 VÕ KIỀU OANH 12C2 KK
       
                               DS HS ĐẠT GIẢI OTE 2014-2015
TT Họ và tên thí sinh Lớp Giải
1 Trịnh Bảo Thy 11B2 Ba
       
                         DS HS ĐẠT GIẢI VIOLYMPIC 2014-2015
TT Họ và tên thí sinh Lớp Giải
1 NGUYỄN HÀN NY 10A1 BA
2 ĐẶNG SỰ 10A2 BA
3 HÀ DUY AN 10A2 BA
4 NGUYỄN VĂN HỒNG ANH 10A1 KK
5 NGUYỄN NỮ HOÀNG VI 10A9 KK
6 PHÙNG HỮU LYNH 10A1 KK
7 NGUYỄN THANH QUANG 11B1 NHÌ
8 TRẦN VĂN PHONG 11B3 KK
9 TÔ ĐỒNG LƯU 11B1 KK
10 TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG 11B1 KK
11 NGUYỄN THANH MỸ 11B1 KK
12 PHẠM NGỌC NGÂN 12C2 BA
13 NGÔ TRUNG HIẾU 12C1 KK

           KẾT QUẢ THI HSG MÁY TÍNH CẦM TAY      
             
stt MÔN HỌ  TÊN PHÁI HSLOP GIẢI
1 TOÁN HUỲNH BÁ ĐẠT 1 12C1 BA
2 TOÁN BÙI THANH 1 12C1 KK
3 TOÁN TÔ ĐỒNG LUÂN 1 12C2 KK
4 TOÁN PHẠM NGỌC NGÂN 1 12C2 BA
5 TOÁN PHAN THANH QUANG 1 12C2 KK
6 NGUYỄN THỊ NHƯ QUYÊN   12C1 KK
7 NGUYỄN KHÁNH DUYN 1 12C2 KK
8 PHẠM THỊ Ý NHI   12C3 KK
9 TRẦN TRUNG NHƠN 1 12C1 KK
10 HỒ XUÂN TUẤN 1 12C2 KK
11 SINH NGUYỄN THỊ CÔNG   12C2 KK
12 SINH NGUYỄN THỊ MAI GIANG   12C1 BA
13 SINH NGUYỄN THỊ MINH   12C2 KK
14 SINH TRẦN THỊ THU THẢO   12C1 NHÌ
15 SINH PHAN THỊ NHƯ THƠ   12C2 KK
16 HÓA VÕ THỊ KIỀU OANH   12C1 BA
17 HÓA TRƯƠNG THI NGA   12C1 KK
18 HÓA NGUYỄN TẤN TIÊN 1 12C1 KK
19 HÓA LÊ THỊ HỒNG PHÚC   12C1 KK
20 HÓA HỒ THỊ KIM LINH   12C10 KK
21 HÓA NGUYỄN THỊ THU HIỀN   12C1 KK
22 HÓA HUỲNH THANH HỢP 1 12C2 BA
23 HÓA ĐỖ MINH QUYỀN 1 12C1 KK

Tác giả bài viết: btp

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 4


Hôm nayHôm nay : 2230

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 79611

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2993065

Thăm dò ý kiến

Thăm dò ý kiến

Đọc tin tức

Theo dõi hoạt động

Xem hình ảnh

Học online

Theo dõi sự phát triển Nhà trường

Tất cả các ý trên

Tin mớiTrang web hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox hoặc Chrome!

 


Xem bản: Desktop | Mobile