THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI THPT QUỐC GIA ĐÀI TRUYỀN HÌNH PTQ.

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI THPT QUỐC GIA ĐÀI TRUYỀN HÌNH PTQ.
THÔNG BÁO ĐẾN HỌC SINH 12, NĂM HỌC 2019 - 2020. LỊCH TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP ÔN THI THPT QUỐC GIA CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH PTQ.
LỊCH ÔN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN TRUYỀN HÌNH PTQ.
Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ngãi phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Ngãi sẽ tổ chức cho các em học sinh lớp 12 ôn tập trên truyền hình Quảng Ngãi (PTQ) trong thời gian 8 tuần.
Các môn ôn tập gồm: Toán, Văn và tiếng Anh. Mỗi môn từ 40-45 phút.
Thời gian: Từ 14 - 16 giờ thứ 3, 5, 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 24.3.2020. Mỗi buổi 3 môn theo thứ tự: Toán - Văn - Tiếng Anh.
Các thầy, cô giáo hướng dẫn ôn tập gồm:
* Môn Toán: Thầy Đặng Tấn Khoa (THPT Trần Quốc Tuấn); Thầy Nguyễn Thanh Quang (THPT Chuyên Lê Khiết), Cô Trần Thị Ngọc Ánh (THPT Võ Nguyễn Giáp)
* Môn Văn: Thầy Nguyễn Tấn Huy (THPT Chuyên Lê Khiết); Cô Phan Thị Kim Chiêu (THPT Võ Nguyên Giáp); Cô Võ Hồng Nôen (THPT Huỳnh Thúc Kháng)
* Môn Anh: Thầy Nguyễn Huy Hoàng (THPT Huỳnh Thúc Kháng); Cô Trần Thị Thu Hà (THPT Trần Quốc Tuấn); Cô Trần Thị Hà (THPT Chuyên Lê Khiết )

Tác giả bài viết: ĐVT

Nguồn tin: BGH trường THPT Bình Sơn