Thông Báo Nghỉ Học

Thông Báo Nghỉ Học
Ban Giám Hiệu Nhà trường THPT Bình Sơn thông báo. Ngày mai, thứ 2 ngày 11/11/2013 học sinh toàn trường được nghỉ học.
 Ngày mai, thứ 2 ngày 11/11/2013 học sinh toàn trường được nghỉ học.
Thứ 3, đi học bình thường.


Tác giả bài viết: btp